قوانین سایت

قوانین و مقررات سایت
 

قوانین ما....   رعایت کلیه اصول فروش اینترنتی  الزامی می باشد

در تمامی موارد فروشندگان متخلف در جهت عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا دارای شکایات مردمی زیاد بصورت مستقیم و یکطرفه محصولات ایشان ازسامانه برداشته شده و فروشگاه اینترنتی ایشان معلق می گردد