جستجو پیشرفته محصولات


براساس قیمت
  
گروه محصولات

ران بوقلمون گرم

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
19,000 تومان
خرید محصول

سینه بوقلمون

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
17,000 تومان
خرید محصول

گردن بوقلمون گرم

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
13,500 تومان
خرید محصول

بوقلمون گرم

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
15,000 تومان
خرید محصول

جوجه محلی گرم

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
18,500 تومان
خرید محصول

اردک محلی گرم

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
13,000 تومان
خرید محصول

قارچ

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
9,500 تومان
خرید محصول

خروس محلی گرم

سایر-پروتئین-مرغ-اردک-بوقلون-و
21,000 تومان
خرید محصول