جستجو پیشرفته محصولات


براساس قیمت
  
گروه محصولات

ران بوقلمون گرم

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
19,000 تومان
خرید محصول

سینه بوقلمون

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
17,000 تومان
خرید محصول

گردن بوقلمون گرم

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
13,500 تومان
خرید محصول

بوقلمون گرم

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
15,000 تومان
خرید محصول

جوجه محلی گرم

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
18,500 تومان
خرید محصول

اردک محلی گرم

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
13,000 تومان
خرید محصول

قارچ

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
9,500 تومان
خرید محصول

شنیتسل سینه مرغ

فروشگاه-گوشت-و-پروتئین-رستمی
14,000 تومان
خرید محصول